Clinical Research News

Hasnyálmirigyrák erlotinib, Hasnyálmirigyrák erlotinib, Hasnyálmirigyrák onkológiai kezelése

A hasnyálmirigy betegségei - A krónikus pancreatitis injekciók vagy tabletták férgek ellen

Pathogenezis Absztrakt A hasnyálmirigyrák rossz prognózisa van, és gyakran előrehaladott állapotban diagnosztizálják, ami megnehezíti a kezelését. A hasnyálmirigy-rákos betegek alacsony túlélési aránya az új terápiás és kemopreventív stratégiák iránti fokozott igényre, valamint e betegség korai felismerésére mutat.

A gyümölcsök és zöldségek fokozott fogyasztása a hasnyálmirigyrák kockázatának csökkenésével jár. A szintetikus és természetes, táplálékból származó bioaktív vegyületeket hasnyálmirigyrákos kemopreventív ágensként értékelték, és különböző fokú hatékonyságot mutattak ki sejtes és in vivo állati modellekben.

Hasnyálmirigyrák erlotinib, Hasnyálmirigyrák onkológiai kezelése

Néhány kemopreventív ágens például kurkumin vagy rezveratrol szintén beszámoltak arról, hogy a hasnyálmirigy-rákos sejteket szenzitizálják a szokásos kemoterápiás szerekre például gemcitabinra vagy erlotinibreami arra utal, hogy a kemopreventív szerek potenciálisan alkalmazhatóak a standard kemoterápia potenciátoraként. A hasnyálmirigy-rák kemopreventív szerekkel végzett néhány klinikai vizsgálata befejeződött, és néhányuk korai fázisban van.

A hasnyálmirigyrák kemopreventív ágensek további fejlesztése rendkívül értékes lehet a hasnyálmirigy-rák kialakulásának nagy kockázatával és a premalignáns léziókkal rendelkező betegek számára.

A hasnyálmirigyrák korszerű gyógyszeres kezelése Klinikai Onkológia Hasnyálmirigyrák erlotinib, Hasnyálmirigyrák onkológiai kezelése Az eredményes kezelés előfeltétele a korai felismerés, ezért fontos feladat lenne a betegség szűrése. Ismert, hogy a hasnyálmirigy vezetőcsatornácskáiból indul, és jellemző a legtöbb beteg tumorszövet-mintájában az ún.

Ez a felülvizsgálat a hasnyálmirigy rák kemoprevention mezőjének jelenlegi állapotát tárgyalja, és kiemeli az előttünk álló kihívásokat. Főbb pontok A hasnyálmirigyrák alacsony túlélési aránya van, ami az elmúlt évtizedekben nem javult; a jelenlegi kemoterápiás kezelés nem hatékony A kutatási érdeklődés nagy része arra irányult, hogy a hasnyálmirigyrák sejt- és állatmodelljeiben a természetes és szintetikus kemopreventív szereket értékeljék.

Kevés hasnyálmirigy-rákos klinikai vizsgálat történt a kemopreventív szerekkel; több kísérlet korai szakaszban van A hasnyálmirigy-rák kemopreventív ágensei hasznosak lehetnek olyan személyek számára, akiknek nagy a kockázata a rák kialakulásának, vagy akiknél előzetesen előforduló elváltozások jelentkeznek A hasnyálmirigy-rák kemopreventív ágensei potenciálisan alkalmazhatók a standard kemoterápia potenciátoraként Bevezetés Annak ellenére, hogy a hasnyálmirigyrák kezelésében jelentős előrehaladás történt, az e betegségben szenvedő betegek túlélési aránya az elmúlt évtizedekben nem javult szignifikánsan.

A hasnyálmirigy-rák kialakulásának fokozott kockázatával kapcsolatos egyéb tényezők közé tartozik az életkor előrehaladása, a dohányzás, a krónikus hasnyálmirigy-gyulladás, a II. Típusú cukorbetegség, az elhízás, valamint a sült ételek és a vörös hús magas fogyasztása.

A gemcitabin és az erlotinib a hasnyálmirigyrák jelenlegi FDA által jóváhagyott standard kemoterápiáját képviseli, de előrehaladott betegségben szenvedő betegek esetében csak szerény túlélési előnyöket eredményez.

Ez a felülvizsgálat a hasnyálmirigyrák kemoprevention területének jelenlegi állapotát tárgyalja, és kiemeli a hasnyálmirigyrák kemoprevention jelenlegi stratégiáit és kihívásait. A hasnyálmirigyrák patogenezise A hasnyálmirigyrák általában a hasnyálmirigy ductális epiteliális sejtjeiből származik, bár az acináris sejtek szintén hasnyálmirigy neoplazia forrása lehetnek.

Például kimutatták, hogy a felnőtt hasnyálmirigy inzulin-expresszáló endokrin sejtjei transzdifferenciálódnak, és krónikus hasnyálmirigy-károsodás esetén exokrin neoplazmat hoznak létre. A normális epitéliumból a hasnyálmirigyrákba történő progresszió számos genetikai mutáció felhalmozódásával jár, és úgy tűnik, hogy fokozatosan fejlődik a prekurzor elváltozásokon keresztül, a hasnyálmirigy intraepithelialis neoplaziainak PanIN.

A hasnyálmirigyrákban gyakran kimutatható a transzkripciós 3 STAT3 jelátalakító és aktivátor aktiválása, és hozzájárulhat a hasnyálmirigyrák növekedéséhez, angiogeneziséhez és áttétéhez. A gyulladásos markerek, mint például a ciklooxigenáz 2 COX2az indukálható nitrogén-oxid szintáz iNOSaz 5-lipoxigenáz 5LOX és a C-reaktív fehérje megnövekedett parazita tabletták terhesség alatt túlzott expressziója a hasnyálmirigyrákos betegek rossz túlélésével jár.

A Notch jelátviteli út viszonylag inaktív a normál felnőtt hasnyálmirigyrák erlotinib szövetben, de mérsékelt vagy magas aktivitást mutat a metaplasztikus ductalis epitheliumban, a PanIN2 és a hasnyálmirigy ductalis adenokarcinóma szövetekben. hasnyálmirigyrák erlotinib

Hasnyálmirigyrák

A kemopreventív szerek elsősorban olyan betegek számára készültek, akiknek nagy a kockázata a rák kialakulásának, vagy akiknél előzetesen előforduló elváltozások jelentkeznek. A rák kemopreventív ágensnek nem toxikusnak kell hasnyálmirigyrák erlotinib a normál szövetre, hogy biztonságosan beadhassa a rákmentes, magas kockázatú betegeket. Ideális esetben a kemopreventív ágensnek olyan specifikus célpontokkal kell rendelkeznie, amelyek nagymértékben expresszálódnak a rákos sejtekben vagy a premalignáns elváltozásokban, de nem expresszálódnak normál szövetekben.

Mind a természetes, mind a szintetikus vegyületeket rák kemopreventív hasnyálmirigyrák erlotinib értékelték. Ezek a vegyületek lehetnek egy specifikus úton főként a szintetikus vegyületekvagy több, a karcinogenezisben elsősorban a természetes hasnyálmirigyrák erlotinib résztvevő útvonalak.

A kemopreventív szerek kifejlesztése magában foglalja a szigorú celluláris és állatkísérletek elvégzését, amelyet klinikai vizsgálatok követnek. A kemoterápiára, elsősorban önálló gyógyszerekként vagy sztenderd kemoterápiás szerekre érzékenyítő szerekként javasolták elsősorban rák kemopreventív ágensként kifejlesztett szereket 1.

Az NFκB a hasnyálmirigy rákos sejtjeiben is aktiválódik, és különböző biológiai folyamatokat szabályoz, például gyulladást, apoptózist és sejtciklust. Az NFKB aktiválódását gátolja a kurkumin, a genistein, a szulforafán és a benzil-izotiocianát kemopreventív ágensei. A p21 és p27 kináz inhibitorokat a D-vitamin és a perilil-alkohol szabályozzák; A a paraziták egyértelmű kezelése hpv vírus zellveranderung kurkumin is szabályozza.

Teljes méretű kép Teljes méretű asztal A kurkumin A kurkumin diferuloilmetán a tumerikus bioaktív komponens, amely a Curcuma longa növény rizómájából származó fűszer. A kurkumint az elmúlt évtizedekben széles körben tanulmányozták, és ismert, hogy számos biológiai aktivitása van. Más vizsgálatokban a kurkumint gátolják a COX2 és az epidermális növekedési faktor receptor EGFR expressziójának gátlásáról, és gátolják az extracelluláris jelszabályozott kináz ERK 1 és 2 aktivitást P34 hasnyálmirigyrák erlotinib rákos sejtekben.

Bár a szabad plazma szintek nem tükrözik a szöveti szinteket, az in vitro vizsgálatok azt sugallják, hogy a hasnyálmirigyrákban végzett aktivitáshoz mikrogrammszintek szükségesek. A kurkumin biológiai hozzáférhetőségének növelése érdekében három szintetikus kurkumin analóg - FLLL11 és FLLL12 44 és difluorvegyület CDF 45 - szintetizálódtak, és hatékonyabbak, mint a természetes kurkumin a sejtek életképességének gátlásában és az apoptózis indukálásában a hasnyálmirigy rákos sejtekben in vitro.

A kurkumin felszívódásának fokozása érdekében Li és mtsai. A Curcumin 8 g naponta II. Fázisú vizsgálatában, amely még folyamatban van, a hasnyálmirigyrák erlotinib szereplő első 25 beteg eredményeit közzétették, és azt mutatják, hogy a kurkumin jól tolerálható és biológiai aktivitással rendelkezik bizonyos előrehaladott hasnyálmirigyrákban szenvedő betegeknél.

A keringő kurkumint alacsony szinteken mutatták ki a glükuronid- és szulfátkonjugátum formában a 3. E szuboptimális plazmaszintek ellenére biológiai hatást figyeltek meg a kurkumin beadása után, az NFκB, a COX2 és a foszforilált STAT3 expressziójának csökkenésével a hasnyálmirigyrákos betegek perifériás vér mononukleáris sejtjeiben.

hasnyálmirigyrák erlotinib

A COX2 olyan izoform, amely a növekedési faktorok, citokinek és tumor promoterek hatására indukálódik. A normál hasnyálmirigy-szövetben a COX2-t csak a szigetsejtekben észlelik, nem pedig acináris vagy ductális sejtekben. A COX2 a hasnyálmirigyrákban 49, 50, 51 túlexpresszálódik, ezért a hasnyálmirigyrák kezelésére és megelőzésére specifikus célpont.

A celekoxib egy szelektív COX2-inhibitor, amelyről kimutatták, hogy megakadályozza az N- nitrosobis 2-oxopropil -amin BOP által kiváltott hasnyálmirigyrákot a szíriai hörcsögökben 52, és jelentősen csökkenti a tumor növekedését a hasnyálmirigy rákos xenograftokban athimikus meztelen egerekben. Kimutatták, hogy a celekoxib hasnyálmirigyrák erlotinib a vaszkuláris endotél növekedési faktor VEGF génexpresszióját az SP1 transzkripciós hasnyálmirigyrák erlotinib elnyomásával és a hasnyálmirigyrák angiogenezisének és metasztázisának csökkentésével in vitro és in vivo vizsgálatokban.

Hasnyálmirigy-rák: reménysugár az alagút végén? Személyre szabott, célzott daganatterápiák - Mutáció. A hasnyálmirigyrák elsődleges szűrése az általános népességben jelenleg nem megvalósítható. A magas kockázati csoportba tartozó esetekben a hasnyálmirigyrák másodlagos szűrésére is csak kutatási program teremthet lehetőséget.

Egy másik tanulmányban Mukherjee et al. Fázisú vizsgálatot végeztünk, de az eredmények nem bizonyítottak, és arra utalnak, hogy a nagyobb daganatellenes aktivitás eléréséhez nagyobb celekoxibdózisra lehet szükség.

hasnyálmirigyrák erlotinib

A gemcitabin, a celekoxib és a kurkumin III fázisú vizsgálata jelenleg folyamatban van. Egy másik, a Schernhammer és munkatársai által lefolytatott prospektív tanulmányban a rendszeres aszpirin-használat hosszabb ideje összefüggésben állt a hasnyálmirigy-rák fokozott kockázatával a nőknél az US Nurses 'Health Study-ban.

Egy sejtes vizsgálatban kimutatták, hogy a zöld teaből kivont fő polifenol epigallocatechingallát Hasnyálmirigyrák erlotinib elnyomja az emberi hasnyálmirigy-karcinóma sejtek növekedését és invázióját.

Hasnyálmirigyrák erlotinib másik vizsgálatban a zöld tea polifenolok szignifikánsan csökkentették a hiperpláziát és a BOP által okozott csatornaváltozások számát szíriai hörcsögökben, egy tabletta féregparaziták ellen önmagukban vagy pálma karotinnal kombinációban alkalmazták.

A megnövekedett teafogyasztás egyes vizsgálatokban a hasnyálmirigyrák kockázatának csökkenésével, 67, 68, 69, rel, míg mások nem találtak összefüggést a teafogyasztás és a hasnyálmirigy-rák kockázata között.

Ugyanez a tanulmány a C-vitamint kapó patkányokban kevesebb atípusos acináris sejtcsomót és adenokarcinómát jelentett; az E-vitamin nem volt megfigyelhető 79 Az β-karotin hatását a hasnyálmirigyrákra az emberekben az alfa-tokoferol béta-karotin rák megelőzési tanulmányban értékelték.

A betegek naponta 5—8 évig kaptak kiegészítőket. A preklinikai in vivo vizsgálatokban kimutatták, hogy a D-vitamin-analógok gátolják a hasnyálmirigy-rákos sejtek növekedését a xenograft modellekben athilikus meztelen egerekben. A Skinner et al. Ugyanakkor a hasnyálmirigyrák kockázatával összefüggő pozitív összefüggést észleltek az alacsony becsült éves UV-UV-expozícióval rendelkező, de közepes vagy magas UVB-expozícióval rendelkező személyek körében.

Fázisú klinikai vizsgálata fejlett hasnyálmirigy-rákos betegeknél nem mutatott objektív tumorellenes hatást. Kimutatták, hogy számos állatmodellben az alfa-tokoferol gátolja a karcinogenezist, amint azt Kelloff et al. Az alfa-tokoferol béta-karotin rák megelőzésének vizsgálata hasnyálmirigyrák erlotinib azt mutatta, hogy az E-vitamin-kiegészítőket kapó betegeknél növekszik a hasnyálmirigy-karcinóma előfordulási gyakorisága és a magas halálozási papillómák a szemhéjon, mint kezelni, bár ez a tendencia nem volt statisztikailag szignifikáns.

ERLOTINIB VIPHARM mg filmtabletta - Gyógyszerkereső - Háfitnesspro.hu

Farnesil transzferáz inhibitorok A RNS- jelátviteli útvonal szakadását farnesil-transzferáz-inhibitorokkal javasolták kemoprevention stratégiának. A farnesil-transzferáz-gátlók mint például a perilil-alkohol, a d-limonén, a farnesol és a geraniol parazita csomópontok hasnyálmirigyrák kemopreventív ágenseként kerültek kiértékelésre a betegségek hasnyálmirigyrák erlotinib és állatmodelljeiben.

A perilil-alkoholról is beszámoltak arról, hogy a hasnyálmirigy-rákos sejtekben Bak-függő apoptózist indukál, míg a nem malignus sejteket nem befolyásolta.

Fázisú klinikai vizsgálata ennek a szernek néhány biológiai hatását mutatta ki hasnyálmirigyrákos betegeknél. A teljes perilil-alkoholos kezelésben részesülő betegek ± 32 nap hosszabb túléléssel rendelkeztek, mint azoknál, akik nem kaptak teljes kezelést ± 96 napbár a különbség nem volt statisztikailag szignifikáns. Brokkoli, káposzta, karfiol, kelkáposzta és kelbimbó. Kallifatidis et al. A kezelés nem mutatott szignifikáns citotoxikus káros hatást a normál hasnyálmirigy sejtekre.

Két másik kemopreventív szerrel resveratrol és wogonin történő kezelés szintén érzékenyítette a hasnyálmirigy tumor-iniciáló sejteket TRAIL-indukált apoptózissá, bár kisebb mértékben, mint a szulforafán.

A hasnyálmirigyrák kemoprevention stratégiái

Például kimutatták, hogy a genistein - a szójatermékekben található izoflavonoid - apoptózist indukál, és gátolja a BxPC3 hasnyálmirigy rákos sejtjeiben az NFKB aktiválódását a Notch-1 és az NFκB jelátviteli útvonalak gátlásával, valamint a hasnyálmirigy rákos sejtek docetakselre és ciszplatinnal szembeni szenzitizálására.

A szőlőbőrben talált hasnyálmirigyrák erlotinib rezveratrolról kimutatták, hogy gátolja a hasnyálmirigy rákos sejtek növekedését és fokozza a gemcitabin tumorellenes aktivitását egy ortotopikus egér modellben. Aes kapszaicin, a vörös chili paprika fő nyers összetevője, kimutatta, hogy gátolja a sejtek életképességét és apoptózist indukál a BxPC3 és az ASPC1 hasnyálmirigyrák erlotinib rákos sejtekben reaktív oxigénfajok létrehozásával és a mitokondriális membránpotenciál megszakításával, valamint az ASPC1 sejtek növekedésének elnyomásával.

A B-DIM és az erlotinib kombinációja tumorellenes szerként sokkal hatékonyabb, mint bármelyik szerrel.

hasnyálmirigyrák erlotinib

Egy epidemiológiai vizsgálat kimutatta, hogy a metformin a hasnyálmirigy-rák elleni védőhatást mutat a 2. Ez a tanulmány arra utal, hogy a metformint megelőző stratégiaként lehet alkalmazni a hasnyálmirigyrák ellen a 2.

Hasnyálmirigyrák, hasnyálmirigy-daganat (biologika, ujmedicina, gnm) bolhák és férgek kezelése

Ez a megállapítás további vizsgálatok megerősítését indokolja a nagyobb tanulmányokban. Klinikai ajánlások a megelőzésre vonatkozóan Napjainkban a hasnyálmirigyrák elleni legjobb megelőző hasnyálmirigyrák erlotinib a kockázatcsökkentés, beleértve a dohányzásról való leszokást, a súlycsökkentést, a gyümölcsök és zöldségek magas arányát, valamint a rendszeres testmozgást.

Bár számos természetes és szintetikus szer fejlesztés alatt áll, mint a hasnyálmirigyrák potenciális kemopreventív ágensei, jelenleg nincsenek klinikai ajánlások a hasnyálmirigyrák megelőzésére farmakológiai szerekkel.

Bár az összes vizsgálatban kedvező hatások nem következetesen jelennek meg, a legígéretesebb bizonyíték a kemoprevention esetében a D-vitamin, a kurkumin és - kisebb mértékben - az aszpirin esetében csak rövid távú használat. A preklinikai szinten erőfeszítéseket tesznek az új kemopreventív szerek azonosítására és azok hatásmechanizmusainak meghatározására.

Hasnyálmirigyrák laparoszkópos eltávolítása

Mindaddig, amíg további randomizált klinikai vizsgálatok és megfigyelési vizsgálatok nem végeznek végleges klinikai ajánlásokat. Számos akadályt kell leküzdeni a hasnyálmirigy-rák kemopreventív ágenseinek kifejlesztésére. Az egyik ilyen kihívás olyan potenciális szubsztitúciós markerek kifejlesztése, amelyek segítségével kimutatható, hogy egy adott kemopreventív szer hatásos.

Bár a prekurzor-elváltozásokat, mint például a fejlett PanIN-k azonosították, ezeket a léziókat nem lehet megbízhatóan kimutatni a hasnyálmirigy minták hisztológiai elemzése hasnyálmirigyrák erlotinib. Ezért elengedhetetlen, hogy új megközelítéseket találjunk ezen elváltozások azonosítására, mint például a molekuláris képalkotás vagy az ilyen elváltozásokkal korrelált biomarker. A potenciális helyettesítő végpontjelzők meghatározása csökkentheti a szükséges páciensek számát és a minőségi hasnyálmirigy-rák kemoprevention próbák elvégzéséhez szükséges időt.

Hangsúlyt kell fektetni annak meghatározására is, hogy mely betegeknél nagy a kockázata a hasnyálmirigy-rák kialakulásának - akiknél a kemoprevention stratégiához kapcsolódó előnyök meghaladják az esetleges kockázatokat.

Videó: HPSG 2014 konszenzus találkozó: Acut Pancreatitis 2021, Április

Központunk, másokkal együtt, olyan kifinomult modellezési technikákat tár fel, amelyek klinikai, demográfiai és genetikai információkat tartalmaznak a hasnyálmirigyrák kialakulásának kockázati rétegzési modelljeinek létrehozásához. Jelenleg a kemoprofilációs vizsgálatra pályázó betegek egyetlen csoportja a hasnyálmirigy-rák-hajlamos családok nem érintett tagjai, bár a kemoprevention stratégiák hasznosnak bizonyulhatnak korai hasnyálmirigyrák erlotinib azoknál a betegeknél, akik premalignáns sérülésekkel vagy a karcinogenezis korai szakaszában jelentkeznek.

A kombinált kemoprevenció ígéretes stratégiának tűnik a fokozott kemopreventív fellépéshez, a multitargeting ágensek szinergikus hatásai révén, kombinálva a hatásmechanizmusuk részletes megértése alapján. A továbbfejlesztett adagolási módszerek például liposzómális kurkumin alkalmazása növelhetik az alacsony biológiai hozzáférhetőséggel rendelkező kemopreventív szerek keringési szintjét is.

Számos kemopreventív hatóanyagot jelenleg vizsgálnak a tüdő- prosztata- emlő- és vastagbélrák klinikai vizsgálatában; miután elvégezték az eredményeket, hasznos információkkal szolgálhat a hasnyálmirigy rák kemoprevention próbáinak megtervezéséhez.

Következtetések A hasnyálmirigyrák rossz prognózisa van, és a hasnyálmirigy-rákos betegek túlélési aránya az elmúlt évtizedekben nem javult jelentősen. Számos természetes és szintetikus vegyületet értékeltek hasnyálmirigyrákos kemopreventív ágensként, és kimutatták, hogy különböző szintű hatékonysággal rendelkeznek sejtes és in vivo állati modellekben.

A mechanisztikus vizsgálatok azt sugallják, hogy számos természetes rák kemopreventív ágens a többnyire célzó szerekként hathat, amelyek a hasnyálmirigy-karcinogenezis számos útját érintik.

Hasnyálmirigyrák erlotinib kemopreventív szerekről is beszámoltak arról, hogy fokozzák a standard kemoterápiás gyógyszerek hasnyálmirigyrák erlotinib gemcitabin vagy erlotinib hatását, demonstrálva a kemopreventív szerek potenciális alkalmazását a standard kemoterápia területén. A klinikai vizsgálatok néhány potenciális hasnyálmirigyrákos kemopreventív szerrel készültek, és néhány korai fázisban van.

hasnyálmirigyrák erlotinib

Az ígéretes hasnyálmirigy-rák kemopreventív szerek klinikai hatékonyságának meghatározásához végleges, nagyszabású, randomizált klinikai vizsgálatok szükségesek. Bármely kemopreventív stratégia sikere attól függ, hogy a rák kemopreventív ágensek hatásmechanizmusait szigorú preklinikai kutatások alapján határozták meg, kombinálva a premalignáns elváltozások azonosításának javulásával és a klinikai vizsgálatokban helyettesítő végpontjelzők kifejlesztésével.

A kemoprevention rendkívül értékes lehet a hasnyálmirigyrák kialakulásának nagy kockázatával járó egyének számára, beleértve a hasnyálmirigy-rák ismert kockázati tényezőit és a premalignáns elváltozásokkal járó betegeket is.

hasnyálmirigyrák erlotinib

A cikkeket relevanciájuk alapján választották ki, és referencia listájukból további cikkeket azonosítottak. A referenciák számának korlátozására adott esetben hivatkoztak a felülvizsgálatokra.