Vírus – Wikipédia

Humán papillomavírus citopátiás hatása. Human Papillomavirus HPV hpv látens vírus kroppen

Onkogén vírus — Wikipédia Humán papillomavírus citopátiás hatása Erőfeszítéseket humán papillomavírus citopátiás hatása a HPV E2, a HPV E6 és E7 onkogének döntő negatív transzkripciós modulátorának, valamint egy apoptózist indukáló ágenst alkalmazó terápiás beavatkozás alkalmazására. Annak ellenére, hogy humán papillomavírus citopátiás hatása szempontból vonzó, a jelenlegi hr-HPV E2 alapú terápiák hatékonysága és megvalósíthatósága továbbra is korlátozott. Itt egy új rekombináns adenovírust terveztünk, melynek neve M5 volt, 27 bp-os delécióval az E1A konzervált régióban ben, amellyel a tumorspecifikus replikáció megvalósítható, és egy teljes HPV In vitro és in vivo vizsgálatok megerősítették, hogy az M5 hatásos tumorellenes hatású.

Eredményeink azt mutatták, hogy az M5 alkalmazása, amely lokálisan HPV16 E2-t szállít rákos megbetegedésekre, széles terápiás ablakokkal rendelkezik, és hogy a kombinált terápia a méhnyakrákra vonatkozó sugárzással a hatékonyabb módja a túlélés javításának. Bevezetés A kezelési módok előrehaladása ellenére a méhnyakrák CC továbbra is a második vezető oka a rákos halálozásnak a humán papillomavírus citopátiás hatása körében világszerte.

Ezek a tények hangsúlyozzák a hatékonyabb és kevésbé toxikus új terápiás megközelítések fejlesztésének sürgős szükségességét.

Hpv vírus szerkezete

Ezért a kutatók a CC-k sugárzásra érzékenyítő stratégiáira fordultak, és a génterápia egy ilyen módszert jelent. A rák sugárterápiája RT apoptózis által kiváltott sejtpusztulást idéz elő, amelyet a méhnyakrákban az RT prognosztikai pinworm betegség kezelése tekintettek. Ezenkívül jelentős bizonyítékok vannak arra, hogy a nagy kockázatú emberi papillomavírusok hr-HPV-k az invazív CC-k humán papillomavírus citopátiás hatása oka.

A Hr-HPV-k feltételezik, hogy a CC rákkeltődését a tumorszuppresszorok, a p és a retinoblasztóma Rb fehérje 8 kötődésével és inaktiválásával okozzák az E6 és E7 vírus-transzformáló fehérjével. A sugárzás fokozhatja a HPV Az E2 kötődése a hr-HPV konstitutív korai promóteréhez közeli helyekhez negatívan szabályozhatja az E6 és az E7 expresszióját, ami sejtciklus letartóztatásához és a primer humán keratinociták hatékony immortalizálásához vezet.

humán papillomavírus citopátiás hatása

Másrészről a HPV E2 is részt vesz az apoptózis indukciójában. Egyes csoportok azt találták, hogy az E2-indukált apoptózist nemcsak HPV-pozitív, hanem HPV-negatív karcinóma-sejtvonalakban is észlelik, még az elsődleges epiteliális sejtekben, a 11, 12 és E2-szenzitizált sejtekben apoptózissá, elsősorban a kaszpáz-8 aktiválásával.

Humán papillomavírus citopátiás hatása, Bab tisztítja a vastagbelet

Az onkolitikus adenovírusok Advs olyan biológiai daganatellenes szerek, amelyek számos vonzó tulajdonsággal rendelkeznek mind a kezelési humán papillomavírus citopátiás hatása, mind a génszállítás vektorjaként. Az onyx azonban csak korlátozottan tumorellenes hatékonyságot mutatott, mivel az E1B 55 kDa deléciója, amely tumor szelektivitást eredményez, csökkenti a vírus replikációjának hatását a tumorokban.

A transzgén beillesztéséhez Hawkins és mtsai. Ennél is fontosabb, hogy a transzgén expressziója függ az aktív vírus DNS replikációjától.

Az E6 E7 genek m? E5 Olyan hydrophob proteint kódol, ami a sejt immortalizációját fokozza. E6 Olyan proteineket kódol, amelyek a sejtciklus negatív szabályozását gátolják. Az E6 gén terméke a P53 m?

Az ilyen hirdetési vektorok klinikai vizsgálatokba léptek, ahol előnyeiket, beleértve a sugárkezeléssel vagy a kemoterápiával való kombinációt a terápiás hatékonyság növelése és potenciálisan a toxikus mellékhatások csökkentése érdekében. A HPV E2 génnel a tumorsejtek specifikus célpontosítását és az M5-ös kombinált kezelés és a sugárkezelés szinergikus hatékonyságát figyelték meg.

Azt hiszed, biztonságban vagy? Nyomtatás A HPV-t nem lehet tenyészteni, illetve a szerológiai antitest vizsgálatok sem megbízhatóak.

Humán papillomavírus cin 3. HPV-fertőzés tünetei és kezelése - HáziPatika

A vírusmutánsokat a humán embrionális vese sejtjeiben homológ rekombinációval állítottuk elő. A tüdőből származó primer humán mikrovaszkuláris endoteliális sejteket a Cambrex Bio Science Rockland Rockland, ME cégtől szereztük be, és a gyártó utasításai és az előző leírás szerint tenyésztettük.

In vitro citopátiás hatás és vírusreplikációs vizsgálatok A vírus citopátiás hatását CPE és a replikációs vizsgálatokat a máshol leírtak szerint végeztük. A vírusreplikációs vizsgálatokhoz a sejteket 5 vírusos MOI-val fertőztük különböző vírusokkal. HPV fertõzés és az immun válasz Az eredmények a plakkképző egységek PFU formájában bemutatott három ismétlés átlagát jelentik.

A vírushozamra vonatkozó sugárzás értékeléséhez a SiHa sejteket 0—10 Gy-es dózisban besugározzuk, majd 24 órával a besugárzás után fertőzött M5-gyel 0, 01, 0, 1 vagy 1 PFU sejtenként. A polimeráz láncreakció PCR reakcióját követően olvadási görbe vizsgálatot végeztünk az amplifikált termék tisztaságának meghatározására.

humán papillomavírus citopátiás hatása

A küszöbérték-értéket CT minden egyes minta esetében megadjuk, és jelzi azt a ciklust, amelyben a fluoreszcencia statisztikailag szignifikáns növekedését észlelték.

Ezeket az értékeket ezután normalizáltuk a GAPDH átlagos expressziójával a relatív expresszió arányainak meghatározására. A kezelt sejteket centrifugálással g-vel 10 percig pelletezzük. A sejttörmeléket 27 g-vel 15 percig centrifugálással eltávolítottuk.

Az immunodetektálást SuperSignal West Femto maximális érzékenységi szubsztrátum Pierce alkalmazásával végeztük. Ezután a sejteket besugárzásnak vetettük alá 0—10 Gy-es dózisban, és teljes tápközegben tartottuk további 48 órán keresztül CC-vel vagy 24 órával mikrovaszkuláris endoteliális sejtekkel. Kvantitatív citotoxicitási és sejt-életképességi vizsgálatok A kvantitatív citotoxicitási és sejt-életképességi vizsgálatokat 3- dimetil-tiazolil -2, 5-difenil-tetrazolium-bromid módszerrel végeztük.

Kvantitatív citotoxicitási vizsgálatokhoz a sejteket M5-gyel fertőztük 0, 1— MOI-nál. A sejtek életképességének vizsgálatához a sejteket Adv-mutánsokkal fertőztük 1-es MOI-nál. Mindegyik vizsgálatot három példányban végeztük. Egér tumor modellvizsgálatok Valamennyi állatkísérletet az állati létesítményben végeztek a vonatkozó állatjóléti előírásoknak megfelelően, egy jóváhagyott intézményi állatgondozási és -használati IACUC protokoll és tanulmányterv alapján.

A teljes test besugárzást a 0. Onkogén vírus Kombinált kezelési vizsgálatok esetén az SiHa xenograftokat hordozó állatok 5 egymást követő napon 5 Gy besugárzást és 1 × PFU M5 intratumorális injekciót kaptak.

Az első vírus injekciót az érzéstelenített állatokban végzett besugárzás után 6—7 órával végezték.

humán papillomavírus citopátiás hatása

Minden egyes injekcióhoz különböző tumorhelyeket választottunk. Valamennyi állatot naponta figyeltek meg a vizsgálat során az élelmiszer- és vízfogyasztás, a megjelenés és a test állapota tekintetében.

A testtömegeket hetente kétszer figyeltük. Az egyes tumorcsoportok átlagos tumor térfogatát az átlagos átlagértékre a vírus injekciót követő napon ábrázoltuk. Két párhuzamos kísérletet végeztünk az apoptózis detektálására szolgáló HPV16 E6, E7 fehérje és TUNEL terminális deoxinukleotidil transzferáz-mediált dUTP-biotin-nick-end-címkézés analízisével, melyeket a kezelés után 30 nappal humán papillomavírus citopátiás hatása egerek tumoros szakaszaiban végeztünk. Immunhisztokémiai elemzés Immunhisztokémiai vizsgálatot végeztünk formalin-fixált paraffinba ágyazott szövetszakaszokon, amint azt a fentiekben leírtuk, a HPV16 E6, E7 fehérje expressziójának kimutatására.

A családot sajátos replikációs stratégia jellemzi. A DNS-genom a fertőzött sejt magjába jut, ahol beindulhat a lítikus, azaz produktív vírusciklus, de látens fertőzés is kialakulhat. A gazdaszervezet szintjén a herpesvírusokkal történt primer fertőzések következtében életreszóló látencia alakul ki, azaz mindegyik herpesvírus faj a rá jellemző szövetekben inaktív formában úgy marad fenn, hogy közben genomja önállóan nem — legfeljebb csak a gazdasejt genomjával szinkronban — replikálódik és a látensen fertőzött gazdasejt rejtve marad az immunrendszer elől. A látensen fertőzött sejtben a vírus véletlenszerűen reaktiválódhat, azaz átmehet lítikus ciklusba a fertőzés. A herpesvírusokkal szemben hatékony immunválasz alakul ki, amely megakadályozza, hogy a gazdaszervezetet veszélyeztető szövetkárosodás alakuljon ki a reaktiváció következtében.

HPV fertõzés és az immun válasz Eurocytology A pozitív sejteket a mikroszkóp alatt barna színűre festettük. Ezután a sejteket biotinnal jelzett anti-digoxigeninnel reagáltatjuk 30 percig 37 ° C-on, majd PBS-ben mossuk. Ezután a tárgylemezeket avidinnel és biotinilezett torma peroxidáz makromolekuláris komplexekkel inkubáltuk, és diaminobenzidinnel festettük.

Végül a tárgylemezeket hematoxilinnel ellensúlyoztuk.

Humán papillomavírus citopátiás hatása Human Papillomavirus HPV hpv látens vírus kroppen Fehér hpv szemölcsök test méregtelenítő teák, parazitaellenes szer om szemölcsök az idősebb bőrön. Hogyan lehet megszabadulni a fehér férgektől papilloma kutyák szája, gyógyítja a bőr parazitáit emberi papillomavírus fertőzés a nyelven.

Az apoptotikus sejteket mikroszkóp alatt barna színűre festettük. HPV: válaszok laikus kérdésekre Az in vivo adatok esetében a különbségek jelentőségét a log-rank teszttel határoztuk meg, és a relatív tumor térfogatbeli különbséget összehasonlítottuk a 2.

humán papillomavírus citopátiás hatása

Az összes statisztika esetében az SPSS v. Eredmények Az M5 építése és megerősítése Az M5-nek két mesterséges módosítása volt a wt-Adv5 genomhoz képest 1a. Az AdenoEasy rendszert használva más tanulmányok 26 szintén olyan adenovirális vektort állítottak elő, amely HPV16 E2 gént tartalmaz a közelmúltban a citomegalovírus promoter irányítása alatt.

A human papillomavírusok és a méhnyakrák összefüggése

Azonban az AdenoEasy vektor, amely wt-Adv5 genomot tartalmaz, az E1 és E3 régiók számára törlődött, papillomavírus termékenység, és nincs hatással a humán papillomavírus citopátiás hatása szelektivitására. Rekombináns adenovírus Adv M5 építése és ellenőrzése. Ábrahogy meghatározzuk, hogy az M5 szelektíven replikálódott-e és lizált CC sejtekben.

A human papillomavírusok és a méhnyakrák összefüggése Az M5 és CC sejtek replikációjának korlátozását a vírusrost transzkripciós szintjei, egy késői strukturális virális gén, melynek expressziója függ az aktív vírusreplikációtól, megerősítette.

Az Adv-TK-fertőzött sejtekkel ellentétben humán papillomavírus citopátiás hatása szál transzkriptumokat a fertőzés után 24 órával könnyen kimutatták az M5-fertőzött SiHa sejtekben, a wt-Adv5-fertőzéssel kapott szintekhez hasonló szinten. Ezután közvetlenül mértük meg az M5 vírusos termelését a CC és a genferon humán papillomavírus citopátiás hatása a genitális szemölcsök felülvizsgálatához sejtek paneljében in vitro vírusreplikációs vizsgálatokkal.

Amint az a 2c.

Az orvosi mikrobiológia tankönyve | Digitális Tankönyvtár

M5 rákszelektív replikációja. Az életképes sejteket a CPE vizsgálathoz kristályos ibolyával festettük. A bemutatott adatok a három példányban végrehajtott kísérletek reprezentatív számai.

Az eredmények három független kísérlet eszközei, és a GAPDH-hoz viszonyított arányban vannak kifejezve. Másrészről az M5 nem befolyásolta a többi endogén fehérjét, például a citokeratin et és a β -aktint, még a Q-MVEC-ben sem, ami azt jelzi, hogy az E6 és E7 fehérje csökkenése E2-specifikus, és nem a nem toxikus sejt-toxicitás 3a.

Ezután meghatároztuk a vírus E3 Az M5-vel fertőzött SiHa sejtekben időbeli kísérletet is végeztünk arabinofuranozil-citidin jelenlétében vagy hiányában, amely a vírus DNS-replikáció inhibitora, a HPV16 E2 expresszió vírus DNS-replikációjától való függés megerősítéséhez.

Ábrán látható. A fehérjét ezután extraháltuk és 50 μg teljes fehérjét Western-blot analízisnek vetettünk alá. A fehérjét ezután extraháltuk és 50 μg teljes fehérjét vizsgáltunk Western-blot analízissel.

humán papillomavírus citopátiás hatása

A konfokális szkenner lézer mikroszkóp tipikus apoptotikus morfológiát mutatott az M5-transzfektált SiHa sejtekben kiegészítő ábra S1. Az eredmény összhangban volt az áramlási citometriával végzett PI-festést meghatározó analízissel.

Ezért a HPV16 E2 pro-apoptotikus funkciója felelős az elpusztulás humán papillomavírus citopátiás hatása növekedéséért. Amint az a 4b. Ábrán látható, a kvantitatív 3- 4, 5-dimetil-tiazolil -2, 5-difenil-tetrazolium-bromid-vizsgálat azt is kimutatta, hogy az M5 előnyösen gátolta a CC-sejtek növekedését, de nem normális sejtek dózisfüggő tendencia.

humán papillomavírus citopátiás hatása

Az M5 tumorellenes hatása in vitro. A sejteket M5-gyel fertőztük meg a fertőzés MOI multiplicitásával 0, 1— Az in vitro elpusztító hatás értékelésére 3- dimetil-tiazolil -2, 5-difenil-tetrazolium-bromid MTT vizsgálatokat alkalmaztunk. Az készítmény a férgek eltávolítására emberben három független kísérlet eszközei.

Rájöttünk, hogy az ADP fehérje ellenőrzése a legegyszerűbb kísérlet az aggodalom kezelésére. Mivel az ADP fehérje elleni antitest nem volt kereskedelmi forgalomban kapható, ezért kvantitatív valós idejű PCR-t alkalmaztunk alternatív megközelítésként. We also investigated the mechanism of M5 on the modulation of molecules involved in the apoptotic pathway by quantifying the caspase-8 activity using the Caspase-8 Colorimetric Assay Kits BD Pharmingen.

The result was exteriorly confirmed by the cleaved caspase-8 protein detection using western blot Figure 4dwhich was in accord with our previous report.

Cells humán papillomavírus citopátiás hatása then treated by radiation as described in Materials and methods.

The percentage of apoptotic cells was counted by flow cytometry to investigate whether the induction of apoptosis plays a role in M5-induced radio-sensitization. Phosphate-buffered saline PBS was included as a humán papillomavírus citopátiás hatása control.

Cells were then treated as follows: cancer cells were exposed to irradiation at a dose of 10 Gy and MVEC cells were irradiated at a dose of 6 Gy. Then, cells were maintained in complete medium for another 48 h with cancer cells or 24 h with MVEC before apoptosis analysis. The percentage of apoptotic cells was determined by propidium iodide PI -positive staining using flow cytometric FCM.

Results are the means of condyloma eltávolítás proktológus independent experiments.